Finans ve Bankacılık
Döviz Kredileri (e-Rehber)
YayIn Tarihi: 6 Kasım 2019 Çarşamba
EGitim BitiS Tarihi: 7 Kasım 2019 Perşembe
EGITIMIN FAYDALARI Söz konusu e-eğitim; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sermaye Hareketleri Genelgesi (Genelge)’nin yurtiçi ve yurtdışından kullanılacak kredilere ilişkin uyulması gereken kuralları hakkında; genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. 

Bankaların, Mevzuat, Uyum, Dış Ticaret (Dış İşlemler), İç Denetim (Teftiş), Operasyon, Kredi Tahsis ve Pazarlama, Ürün Geliştirme ve Vergi Yönetimi ve benzeri bölümleri ile; SMMM / YMMM, reel sektör şirketleri, kamu kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri, yatırım şirketleri, ithalat ve ihracatçılar ve üniversitelerin dış ticaret ile ilgili bölümlerinde okuyan öğrencilere yöneliktir.
EGITIMIN KONULARI 1. Nakdi Krediler
2. Gayrinakdi Krediler