Eğitimler

Şimdi ne öğreneceğim demeyi bırakın ve istediğiniz kategorideki e-eğitimlerimizle mevcut becerilerinizi geliştirerek daha hızlı ilerleme kaydetmeye başlayın.

Finans ve Bankacılık

16 sonuç

course
50 Soruda Risk Bazlı İç Denetim
Risk Bazlı İç Denetim eğitim çalışmalarına ‘soru-yanıt’ formatında ışık tutmayı hedefleyen rehber dokümandır.
course
55 Soruda Proje Finansmanı
Proje Finansmanı eğitim çalışmalarına ‘soru-yanıt’ formatında ışık tutmayı hedefleyen rehber dokümandır.
course
Bankacılık Sektöründe Koçluk Uygulamaları
Bu doküman, bankalardaki koçluk uygulamalarının sektördeki işleyişini inceleyerek, sektöre bilgi üretmek, koçlukla ilgili ortak prensipler oluşturmak ve koçluk kültürünün yaygınlaşması ile gelişimine hizmet etmek amacıyla oluşturulmuştur.
course
Döviz Kredileri (e-Rehber)
Döviz Kredilerini; Nakdi Krediler ve Gayri Nakdi Krediler başlıkları altında inceleyen rehber dokümandır.
course
Döviz Kuru Riskleri ve Döviz Satın Alma
Döviz Kuru Riskleri ve Döviz Satın Alma konulu video eğitimlerdir.
course
Döviz Kuru Riskleri ve Döviz Satma

Döviz Kuru Riskleri ve Döviz Satma konulu video eğitimlerdir.

course
Finansal Matematik
Para ve paranın zamanla değişen değerini göz önünde bulundurarak, bankacılık ürünlerinin hesaplanması, fon arz ve talebinin bankaya getirisini öğretmeyi amaçlar.course
Para Politikaları
Para Politikaları e-Eğitimidir.
course
Proje Finansmanı Ve Fizibilite
Proje Finansmanı ve Fizibilite konusunu geniş bir perspektif ile inceleyen rehber dokümandır.
course
Suistimal Rehberi
course
Temel Bankacılık
course
Temel Bankacılık Video Eğitimleri
Temel Bankacılık hakkındaki 13 eğitim modülünü içermektedir.
course
Temel Ekonomi
Ekonominin temel kavramları ve ilgili alt konuları üzerine bilgi vermeyi amaçlar.
course
Temel Kredi Bilgileri
course
Temel Muhasebe
Muhasebe ve ilgili kavramları konusunda bilgileri içerir.
course
Temel  Bankacılık

Bu eğitim; Temel Bankacılık hakkında çeşitli bilgiler içermektedir.