Eğitimler

Şimdi ne öğreneceğim demeyi bırakın ve istediğiniz kategorideki e-eğitimlerimizle mevcut becerilerinizi geliştirerek daha hızlı ilerleme kaydetmeye başlayın.

Finans ve Bankacılık

16 sonuç

50 Soruda Risk Bazlı İç Denetim
Risk Bazlı İç Denetim eğitim çalışmalarına ‘soru-yanıt’ formatında ışık tutmayı hedefleyen rehber dokümandır.
55 Soruda Proje Finansmanı
Proje Finansmanı eğitim çalışmalarına ‘soru-yanıt’ formatında ışık tutmayı hedefleyen rehber dokümandır.
Bankacılık Sektöründe Koçluk Uygulamaları
Bu doküman, bankalardaki koçluk uygulamalarının sektördeki işleyişini inceleyerek, sektöre bilgi üretmek, koçlukla ilgili ortak prensipler oluşturmak ve koçluk kültürünün yaygınlaşması ile gelişimine hizmet etmek amacıyla oluşturulmuştur.
Döviz Kredileri (e-Rehber)
Döviz Kredilerini; Nakdi Krediler ve Gayri Nakdi Krediler başlıkları altında inceleyen rehber dokümandır.
Döviz Kuru Riskleri ve Döviz Satın Alma
Döviz Kuru Riskleri ve Döviz Satın Alma konulu video eğitimlerdir.
Döviz Kuru Riskleri ve Döviz Satma

Döviz Kuru Riskleri ve Döviz Satma konulu video eğitimlerdir.

Finansal Matematik
Para ve paranın zamanla değişen değerini göz önünde bulundurarak, bankacılık ürünlerinin hesaplanması, fon arz ve talebinin bankaya getirisini öğretmeyi amaçlar.Para Politikaları
Para Politikaları e-Eğitimidir.
Proje Finansmanı Ve Fizibilite
Proje Finansmanı ve Fizibilite konusunu geniş bir perspektif ile inceleyen rehber dokümandır.
Temel Bankacılık Video Eğitimleri
Temel Bankacılık hakkındaki 13 eğitim modülünü içermektedir.
Temel Ekonomi
Ekonominin temel kavramları ve ilgili alt konuları üzerine bilgi vermeyi amaçlar.
Temel Muhasebe
Muhasebe ve ilgili kavramları konusunda bilgileri içerir.
Temel  Bankacılık

Bu eğitim; Temel Bankacılık hakkında çeşitli bilgiler içermektedir.