Eğitimler

Şimdi ne öğreneceğim demeyi bırakın ve istediğiniz kategorideki e-eğitimlerimizle mevcut becerilerinizi geliştirerek daha hızlı ilerleme kaydetmeye başlayın.

E-Eğitimler

10 sonuç

Bankacılıkta Dolandırıcılığı Önleme
Bankacılıkta Dolandırıcılığı Önleme hakkında 6 eğitim modülünü içermektedir.
Engelliliğe Doğru Yaklaşım
Videolarla desteklenmiş olan eğitimin içeriğinde dünyada ve Türkiye’de engelliliğe genel bakış, sosyal yaşamda engellilik ve çevre, engellilik çeşitleri ve doğru yaklaşım, bankalarda engelli müşterilerin hizmet alma deneyimleri gibi konulara yer verilmiştir.


Finansal Matematik
Para ve paranın zamanla değişen değerini göz önünde bulundurarak, bankacılık ürünlerinin hesaplanması, fon arz ve talebinin bankaya getirisini öğretmeyi amaçlar.İşaret Dili
İşitme Engelli kişilerle iletişim kurmada pratik bilgiler vermeyi ve bunun yanında bankacılıkla ilgili terim ve ifadeleri de içerdiğinden, sektör özelinde müşterilere destek vermeyi amaçlar.
Orijinal Banknotların Özellikleri ve Sahte Banknotlar
Emisyondaki banknotların basım teknikleri ve emniyet özellikleri açısından tanıtılması ve bu özellikler çerçevesinde sahte banknotun orjinalinden ayırt edilmesi için gerekli bilgileri kazandırmayı amaçlar.
Suç Gelirlerinin Aklanması ile Mücadele

Eğitim, uluslararası hukuk ve konuyla ilgili ülkemiz mevzuatı doğrultusundaki temel bilgileri kapsar.

Temel Ekonomi
Ekonominin temel kavramları ve ilgili alt konuları üzerine bilgi vermeyi amaçlar.
Temel Muhasebe
Muhasebe ve ilgili kavramları konusunda bilgileri içerir.